Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |


Besøgstider

Midlertidige restriktioner for besøgende

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på alle regionale sygehuse.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer følgende:
1) at besøg på indendørs arealer kan ske, hvis

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) besøget eller ledsagelsen er af den nærmeste pårørende til en patient.

 

2) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1, skal foregå på udendørs arealer.

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter indendørs fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l.

Ved en "kritisk situation" forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Med ”nærmeste pårørende” forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn.

Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende fra og med den 17. december 2021 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud.

 


Der er fri besøgstid. Dog skal der, af hensyn til patienterne, helst være ro på stuerne fra kl. 12 - 14 og efter kl. 21.

Forældre til indlagte børn og pårørende til dårlige patienter er meget velkomne til at opholde sig så meget som muligt hos den syge. Det er en meget vigtig støtte, som sygehuset værdsætter.

Overnatning kan finde sted efter aftale med personalet.


Siden er sidst opdateret 25-03-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os